Təhlükəsizlikdən daha çox| Böyük Güc Rəqabətində Kiberhücum Faktorları

  Təhlükəsizlikdən daha çox|  Böyük Güc Rəqabətində Kiberhücum Faktorları
466     17:01     13 01 2023    
İnsanların çoxu kibertəhlükəsizlik haqqında yanlış düşünür. Bir konsepsiya olaraq, kibertəhlükəsizlik qəsdən, birbaşa və fiziki olan “təhdid” anlayışlarından çox asılı olaraq qalır. Bu, Qərb, xüsusən də Şimali Amerika mədəniyyətinə uyğundur. Üstəlik, biz kiberməkanda qarşılıqlı əlaqəmizin nəticələrini az qiymətləndirmişik. Nəticədə, biz pis strategiya və pis siyasətlə, o cümlədən fərdi səviyyədə, eləcə də beynəlxalq siyasi nəticələrdə artan zərər riski ilə qarşı-qarşıyayıq.

Ancaq əvvəlcə bəzi tərif məsələləri

“Kiber” şəbəkəyə qoşulmuş kompüterlər və ya şəbəkəyə qoşulmuş kompüterlər tərəfindən işə salınan hər hansı texnologiya deməkdir, məsələn, maşın öyrənməsi – Süni Zəka (SZ), robototexnika, avtonom silahlar, əşyaların interneti və s.

Kiberməkan və internet bir-biri ilə sıx bağlıdır, lakin bu tərifdə onlar eyni şey deyil. İnternet peyklər, köhnə misdən tutmuş yeni liflərə qədər uzanan kabellər, cib telefonu və radio spektri siqnalları tərəfindən təmin edilən rəqəmsal əlaqələr şəbəkəsidir. Kiberməkan internet, insan və qeyri-insani agentlər və ona qoşulmuş saysız-hesabsız kiber-aktiv cihazlardır. Bu cihazların bir çoxu kompüterlərdir, lakin getdikcə avtomobillər və soyuducular kimi içərisində kompüterləri olan digər cihazlar da özlərini insanlara və internetə qoşur.

Təhlükəsizliyin müəyyənləşdirilməsi daha mürəkkəbdir, lakin gəlin xatırladaq ki, bu söz (security) latın sözü olan “secures”dan gəlir, mənası “narahatlığın olmaması” deməkdir. Bu mənada biz təhlükəsizliyi üç ölçüdə faydalı hesab edə bilərik: fiziki, iqtisadi və ideya (təxminən, tarixən əsgərlər, tacirlər və keşişlərə uyğundur). Bu, iki səbəbə görə əsas addımdır. Birincisi, bu, bizə güc haqqında daha geniş düşünməyə imkan verir. İkincisi, bu, bizə vacib bir sual verməyə imkan verir: söhbət kiberməkan və oradakı qarşılıqlı əlaqələrdən gedirsə, biz bu ölçülərin və güclərin əlaqəsi haqqında düşündüyümüz kimi düşünürükmü?

Nərdivan, Mandala və ya Dao?

Məsələn, Yunanlardan və xüsusən də Romalılardan uzanan Qərb mədəniyyətində biz siyasi filosof Tomas Hobbsun əsərində ən məşhur olan çox vaxt faydalı “nərdivan” anlayışını görürük. Bu xəyali nərdivanın ən aşağı pilləsində ideyaların gücü dayanır, yəni şəxsiyyətlə bağlı narahatlıqlar. Növbəti addımda biz yoxsulluq və zənginliklə bağlı narahatlıqları görürük. Nəhayət, ən yüksək pillədə biz fiziki zorakılığın, xüsusən də ölümcül zorakılığın istifadəsini gücün ən yüksək təmsilçisi kimi düşünürük. Hobbs Stinqin Soyuq Müharibə dövründəki “Ruslar” mahnısındakı fikirlərini təsdiq edir: “İdeologiyadan asılı olmayaraq eyni biologiyaya sahibik”. Bu nərdivanı dövlətlərarası siyasətlə əlaqələndirsək, görərik ki, biz nə etmək istəyəndə çox vaxt silahlı gücdən istifadənin xeyrinə diplomatiya və iqtisadi sanksiyaların gücünü azaldırıq. İnandırma, rüşvət və bu kimi şeylər “ultima ratio”nun (ən son baş vurulan üsul) yoxsul ögey övladlarına çevrilir: mütəşəkkil fiziki zorakılıq.

Qeyd edək ki, Hobbs Avropa və İngiltərənin sivilizasiyaya son qoyan iki dini müharibənin (Otuz illik müharibə (1618-48) və İngiltərə vətəndaş müharibəsi (1642-51)) ortasında olduğu bir vaxtda Fukididin Peloponnes müharibəsini qədim yunan dilindən tərcümə edirdi. Buna görə də Hobbsun arqumenti - rasional insanların hər şeydən əvvəl ölümdən qorxması ilə bağlı arqumenti, yeni yaranan pozitiv sosial elmdə bir növ Arximed nöqtəsi kimi məntiqli olmalı idi. Lakin Hobbsun vizyonu güc, məcburiyyət və təhlükəsizlik haqqında necə düşündüyümüzlə bağlı bizim üçün çox məhdud olaraq qalır. Onun güclə bağlı fikirləri, əlbəttə ki, zəruridir, lakin kifayət deyil. Biz tarixən bilirik ki, inandırıcı fikir və ya rüşvət öldürmək cəhdi nəticəsiz qalanda məqsədə çata bilər.

Güc haqqında düşünməyin daha yaxşı yolu mandala xətti və ya Daodur – Bunlar Şərqin güc konsepsiyalarından irəli gələn təsəvvürlərdir. Aşağıdan yuxarıya doğru iyerarxiya əvəzinə, gücün üç ölçüsü bir-birinin ətrafında fırlanır və şəraitdən asılı olaraq daha çox və ya daha az təsirli olur.

Kiberzərər qalib gəlir

Kibermüharibə, kiberhücum və daha geniş mənada kibertəhlükəsizlik kimi terminlərlə müqayisədə kiberzərər daha “faydalı” və özünəməxsusdur. Kiberzərər sadəcə olaraq kiberməkanda insan və qeyri-insani qarşılıqlı təsir nəticəsində yaranan zədə kimi müəyyən edilir. Kibertəhlükəsizliyə dair əksər müasir çağırışlardan fərqli olaraq, kiberzərər zərərin fiziki, iqtisadi və ya ideya xarakterli olub-olmadığına dair aqnostik olaraq qalır. Kiberhücum birbaşa və ya dolayı, qəsdən və ya ehtiyatsızlıqdan, konsensual və ya qeyri-konsensual ola bilər. Dünya miqyasında yüz milyonlarla insan kiberməkanda özünə xəsarət yetirməyə, saniyə-saniyə razılıq verir. Onlar kiberhücum nəticəsində yaranan narahatlıq, depressiya, diqqətin yayınması, yuxusuzluq, zorakılıq, bədən dismorfiyası, radikallaşma, qütbləşmə, konversiya və kommersiyalaşmadan əziyyət çəkirlər. Onlar həmçinin aktivləri, borcları, yerləri, əlaqələri və istəkləri haqqında özəl məlumatların korporasiyalara və hökumətlərə ötürülməsinə razılıq verirlər. Beləliklə, sistemlər “təhlükəsiz” olduqda belə kiberhücum baş verə bilər.

Həmişə olduğu kimi, əsas sual kiberməkanda qarşılıqlı əlaqənin qəbul edilən və ya gözlənilən faydalarının zərərdən üstün olub-olmamasıdır. Nəzərə alsaq ki, Şimali Amerika mədəniyyəti uzun müddətdir texniki yeniliyi “tərəqqi” ilə qarışdırıb, bu, asan hesablama deyil, xüsusilə də həyatımızın getdikcə daha çoxu kiberməkanda keçir. Fərdi səviyyədə kiberzərərin fərdi psixi, maliyyə və sosial rifahımız üçün əhəmiyyətli olduğunu başa düşməyə başladıq.

Kiberzərər anlayışını böyük güc rəqabətinə genişləndirsək, görərik ki, fiziki infrastruktura həddən artıq təhdidlər və daha az dərəcədə qlobal rəqəmsal maliyyə sisteminə təhlükə ilə bağlı təhdidlər bizi riskə atıb. Nərdivanımız haqlı olaraq bizi xəbərdar edir ki, böyük elektrik kəsilməsi və ya su təchizatı infrastrukturumuza təhlükə ölümlə nəticələnə bilər. Artıq kiberzərərlə bağlı ən azı bir ölüm halımız var. 2020-ci ildə kiberhücum Almaniyada təcili cərrahi əməliyyata girməli olan qadının ölümünə səbəb oldu. Maliyyə sistemimizə olan inamımızı sarsıtmaq iqtisadiyyatlarımızı da məhv edə bilər.

2015 və 2016-cı illərdə Rusiya Federasiyası üç Amerika texnoloji şirkətinin (“Facebook”, “Google” və “Twitter”) köməyi ilə dezinformasiyadan istifadə edərək, Britaniyanı Avropa İttifaqından çıxmaq üçün keçirilən referendumda manipulyasiyaya məruz qoydu, həmçinin ABŞ seçkilərinə müdaxilə etdi. Seçkilərə müdaxilə hələ də müharibə aktı hesab edilmir, lakin bütün dünyada demokratiyalar inanılmaz dərəcədə genişzolaqlı və sosial medianın nüfuzunun yüksək olduğu yerdə belə manipulyasiyaya həssas olaraq qalırlar.

Nəhayət, bu, zorakılığın və iqtisadi təhdidlərin əhəmiyyətsizləşməsi üçün bir arqument deyil. Əksinə, kiberhücum bizə marksizm, kapitalizm, protestantizm, millətçilik, vətənpərvərlik və sələfilik kimi ideyaların ordular, qızıl, brilyant və qıt əmtəələrdə olduğu kimi həmişə real gücü təmsil etdiyini xatırlatmağa imkan verir. Müasir internet əsrində ideya sahibkarları əvvəllər yalnız böyük sərvət və ya genişmiqyaslı zorakılıqla bağlı siyasi nəticələr əldə etmək gücünə sahib idilər.
Strategyvision.org

Teq: ABŞ   Kibertəhlükəsizlik  


Oxşar məqalələr
Son əlavə olunanlar