Haqqımızda
  • Strategyvision.org Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən süni zəka, insansız sistemlər, müdafiə sənayesi bazarı, yeni nəsil müharibələri və digər mövzularda araşdırmalar aparan müstəqil araşdırma mərkəzidir. Mərkəz oxuculara dünyada yeni hərbi texnologiyalarla bağlı ən son məlumatları çatdırır, onları təhlil edir və perspektivdə onların Azərbaycana tətbiqi ilə maraqlanır. Mərkəz Azərbaycan Respublikasının daxili qanunvericiliyi və Azərbaycan Respublikasının tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq müqavilələr çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Mərkəz qeyd olunan mövzularda araşdırmalar aparan mütəxəssislər və dövlət və qeyri-dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq etməyə hazırdır.